The Taunton Marathon

The Taunton Marathon information

Where is the marathon run?

Taunton, Somerset

Time of year

April

Marathon notes

Marathon, half marathon and fun run. The marathon takes place over two laps of the half marathon course.

Race Website

www.tauntonmarathon.co.uk

« « Three Forts Marathon | Isle of Coll Half Marathon » »

Marathons.org.uk